Elektryk, pomiary, zdawanie, alarmy, projekt instalacji - AVO technika Sp. z o. o. tel. 724-900-083.

Pomiary elektryczne

Pomiary elektryczne okresowe oraz odbiorcze

 Pomiary ochronne, okresowe i odbiorcze. Posiadamy uprawnienia budowlane SEP D/E kontrolno - pomiarowe oraz uprawnienia budowlane aktualnym ubezpieczeniem OC. Nasze protokoły i oświadczenia uznawane są we wszystkich oddziałach Państwowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, jednostkach Państwowej Straży Pożarnej, Towarzystwach Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz Państwowych Inspektoratach Pracy. Dajemy gwarancję, że naszych dokumentów nie odrzuci żadna instytucja nadrzędna. 

Pomiary odgromowe ekwipotencjalizacyjne

 Pomiary odgromowe i ekwpipotencjalizacyjne. Posiadamy uprawnienia budowlane SEP D/E kontrolno - pomiarowe oraz uprawnienia budowlane aktualnym ubezpieczeniem OC. Nasze protokoły i oświadczenia uznawane są we wszystkich oddziałach Państwowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, jednostkach Państwowej Straży Pożarnej, Towarzystwach Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz Państwowych Inspektoratach Pracy. Dajemy gwarancję, że naszych dokumentów nie odrzuci żadna instytucja nadrzędna. 

Pomiary natężenia oświetlenia stanowisk pracy

 Pomiary natężenia oświetlenia stanowisk pracy. Posiadamy uprawnienia budowlane SEP D/E kontrolno - pomiarowe oraz uprawnienia budowlane aktualnym ubezpieczeniem OC. Nasze protokoły i oświadczenia uznawane są we wszystkich oddziałach Państwowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, jednostkach Państwowej Straży Pożarnej, Towarzystwach Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz Państwowych Inspektoratach Pracy. Dajemy gwarancję, że naszych dokumentów nie odrzuci żadna instytucja nadrzędna. 


AVO technika Sp. z o. o.KONTAKT:INFORMACJE:
NIP: 5272687686tel: +48-724-900-083KRS: 0000442810
TIN-VIES: PL5272687686tel: +48+22-119-38-89REGON: 146434509-00000
EORI: PL527268768600000mail: biuro@avotechnika.pl

© R. Rudnicki dla AVO technika Sp. z o. o.     
Script logo