Elektryk, pomiary, zdawanie, alarmy, projekt instalacji - AVO technika Sp. z o. o. tel. 724-900-083.

Instalacje zdawanie

Instalacje siły, światła, sterowania, smart home, plc hmi

 Instalacje siły, światła, sterowania, smart home, plc hmi. Instalacje wykonujemy zgodnie z PN-HD 60364. Posiadamy uprawnienia budowlane SEP D/E kontrolno - pomiarowe oraz uprawnienia budowlane aktualnym ubezpieczeniem OC. 

Krosowanie prefabrykowanie programowanie rozdzielnic

 Krosowanie, prefabrykowanie, programowanie rozdzielnic. Rozdzielnice wykonujemy w obiekcie Inwestora oraz na zamówienie wysyłkowo. Posiadamy uprawnienia budowlane SEP D/E kontrolno - pomiarowe oraz uprawnienia budowlane aktualnym ubezpieczeniem OC. 

Nadzorowanie oświadczenia odbór zdanie oraz projekt

 Nadzorowanie, oświadczenia, odbór, projekt. Posiadamy uprawnienia budowlane SEP D/E kontrolno - pomiarowe oraz uprawnienia budowlane aktualnym ubezpieczeniem OC. Nasze dokumenty i oświadczenia uznawane są we wszystkich oddziałach Państwowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, jednostkach Państwowej Straży Pożarnej, Towarzystwach Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz Państwowych Inspektoratach Pracy. Dajemy gwarancję, że naszych dokumentów nie odrzuci żadna instytucja nadrzędna. 


AVO technika Sp. z o. o.KONTAKT:INFORMACJE:
NIP: 5272687686tel: +48-724-900-083KRS: 0000442810
TIN-VIES: PL5272687686tel: +48+22-119-38-89REGON: 146434509-00000
EORI: PL527268768600000mail: biuro@avotechnika.pl

© R. Rudnicki dla AVO technika Sp. z o. o.     
Script logo