Cennik robót elektrycznych Warszawa - AVO technika Sp. z o. o. tel. 724-900-083.

Nadzorowanie oświadczenia odbór zdanie oraz projekt

  • Nasze uprawnienia

    Nasze uprawnienia

  • Oświadczenie elektryka

    Oświadczenie elektryka

 Nadzorowanie, oświadczenia, odbór, projekt.   Dajemy gwarancję, że naszych dokumentów nie odrzuci żadna instytucja nadrzędna. Normatywne oświadczenia elektryka. Posiadamy uprawnienia budowlane SEP D/E kontrolno - pomiarowe oraz uprawnienia budowlane aktualnym ubezpieczeniem OC. Nasze dokumenty uznawane są we wszystkich oddziałach Państwowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, jednostkach Państwowej Straży Pożarnej, Towarzystwach Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz Państwowych Inspektoratach Pracy. 

  1. Wystawiamy oświadczenia elektryka o wykonaniu prac zgodnie z normami, dokonujemy wpisów do dziennika budowy.
  2. Wystawiamy oświadczenia  dla ubezpieczycieli, zakładów energetycznych, PINB, zdajemy instalacje i przyłącza elektryczne.
  3. Dla budynków jednorodzinnych, zagrodowych oraz innych o kubaturze do 1000m3 projekty techniczne oraz inwentaryzacje.

Posiadamy stosowne oprogramowanie do projektowania instalacji elektrycznych oraz oświetleniowych, pracujących w systemie CAD oraz EDA. Firma posiada uprawnienia Stowarzyszenia Elektryków Polskich do 1kV dla dozoru i eksploatacji D/E oraz kontrolno-pomiarowe. Uprawnienia budowlane uzyskaliśmy w roku 1993 natomiast od roku 2003 jesteśmy członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Technik, inspektor nadzoru firmy w izbie branżowej posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej do 1 miliona złotych. Ponadto zakład posiada niezbędny zestaw aparatury kontrolno - pomiarowej. Dysponujemy na bieżąco, co rocznie kalibrowanymi miernikami mikroprocesorowymi marki Metrel, GWinstek, Atten i Uni-T oscyloskopami oraz analizatorami widma. Z prawej uprawnienia i oświadczenie. Aby powiększyć, kliknij zdjęcie.  

Zapewniamy  Deklaracja WE  Instrukcje i schematy   Pomoc   Gwarancja  Pb free  Uprawnienia  Hasło na e-mail


AVO technika Sp. z o. o.KONTAKT:INFORMACJE:
NIP: 5272687686tel: +48-724-900-083KRS: 0000442810
TIN-VIES: PL5272687686tel: +48+22-119-38-89REGON: 146434509-00000
EORI: PL527268768600000mail: biuro@avotechnika.pl

© R. Rudnicki dla AVO technika Sp. z o. o.     
Script logo