Cena za punkt elektryczny Warszawa. Koszt elektryki. - AVO technika Sp. z o. o. tel. 724-900-083.

Obowiązuje cennik robót

  • Analizator widma Atten

    Analizator widma Atten

 Obowiązuje cennik robót.   Niniejszy cennik nie jest ofertą zgodnie z Art. 66 K. C. i ma charakter jedynie informacyjny. Przykładowy koszt pomiarów dla domu jednorodzinnego, małego zakładu lub sklepu waha się w granicach 400-1000zł netto, w zależności od ilości pomiarów. Mieszkania od 300zł. 

Cennik robót elektrycznych 2021-2022:
Metoda kosztorysowania: Jakich robót dotyczy: Ceny robocizny prac elektrycznych netto, do cen należy doliczyć VAT 8% dla mieszkaniówki (KOB12) oraz 23% dla pozostałych obiektów:
Uwagi cenowe. Jeżeli instalacja nie spełnia norm i nie można wykonać badań elektrycznych opłacie podlegają oględziny urządzeń według faktycznego czasu pracy. opłacie podlega także inwentaryzacja prac do wykonania i materiałów do zainstalowania według faktycznego czasu pracy. Dojazd podlega opłacie według faktycznego czasu podruży.

NIEDROGO!

Kosztorys w/g godzin z KNR, KNNR.

Pomiary elektryczne wszystkich rodzajów. Oględziny przed pomiarami. Uruchomienia elektryczne, sterownicze, strukturalne i elektroniczne wszystkich typów. Przyjazd pogotowia elektrycznego. Nadzorowanie robót elektrycznych. Montaż rozdzielnic, elektroniki, szaf, podłączenia.

Stwka R-G pracownika z ZUS i podatkiem.

zł netto:

31,-                          
NKO narzut kosztów ogólnych. % od R-G: 60%
Z Zysk zakładu. % od R-G+NKO: 20%
Kosztorys w/g faktycznych godzin pracy wraz czasem dojazdu. Pomiary elektryczne wszystkich rodzajów. Oględziny przed pomiarami. Uruchomienia elektryczne, sterownicze, strukturalne i elektroniczne wszystkich typów. Przyjazd pogotowia elektrycznego. Nadzorowanie robót elektrycznych. Montaż rozdzielnic, elektroniki, szaf, podłączenia.  Pierwsza rozpoczęta roboczogodzina do której dolicza się czas dojazdu.

zł/h netto:

160,-
Każda następna roboczogodzina 1 pracownika. 80,-
Każda następna roboczogodzina 2 pracowników. 120,-
Kosztorys umowny zryczałtowany. Montaż rozdzielnic, szaf komputerowych, linii wlz, silników, maszyn, wentylatorów, źródeł światła, opraw, osprzętu, sterowników, falowników, regulatorów, kamer, rejestratorów, czujek, czujników, wideodomofonów, wzmacniaczy, głośników oraz podobnych urządzeń. Urządzenia i aparaty których wartość w sumie przekracza 400zł netto. zł/szt netto: R=M
Pomiary ochrony p/porażeniowej oraz p/pożarowej. Cena za 1 pomiar.

zł/szt netto:

10,-
Pomiary ochrony odgromowej LPS oraz ekwipotencjalizacyjnej. 30,-
Pomiary natężenia oświetlenia pomieszczeń oraz miejsc pracy. 8,-

 

Ceny instalacji podtynkowych w Warszawie podaje kb.pl (w AVO 30% taniej) 


AVO technika Sp. z o. o.KONTAKT:INFORMACJE:
NIP: 5272687686tel: +48-724-900-083KRS: 0000442810
TIN-VIES: PL5272687686tel: +48+22-119-38-89REGON: 146434509-00000
EORI: PL527268768600000mail: biuro@avotechnika.pl

© R. Rudnicki dla AVO technika Sp. z o. o.     
Script logo