Zobacz cennik robót elektrycznych - AVO technika Sp. z o. o. tel. 724-900-083.
DO GÓRY
Sklep

Witamy w AVO technika

 Dajemy gwarancję wysokiej jakości prac oraz zapewniamy, że naszych dokumentów nie odrzuci instytucja nadrzędna. Prosimy kontaktować się z nami w godzinach 1000-1500. Wystawiamy normatywne oświadczenia elektryka w celu zdania budynku, oraz przekazania do użytkowania. Nasze dokumenty uznawane są we wszystkich oddziałach Państwowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, jednostkach Państwowej Straży Pożarnej, Towarzystwach Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz Państwowych Inspektoratach Pracy. 

    Parcels with devices to EU countries are delivered with zero VAT.  See page footer.

Uprawnienia Członkowstwo  Certyfikat 


AVO technika Sp. z o. o.KONTAKT:INFORMACJE:
NIP: 5272687686tel: +48-724-900-083KRS: 0000442810
TIN-VIES: PL5272687686tel: +48+22-119-38-89REGON: 146434509-00000
EORI: PL527268768600000mail: biuro@avo.com.pl

© R. Rudnicki dla AVO technika Sp. z o. o.     
Script logo